Publicerad 29 mars 2023

Vad blir avsättningen till pension om arbetstagaren väljer AKAP-KR

  • Pensionsavgifterna i AKAP-KR är 6 % av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lön över 7,5 inkomstbasbelopp är pensionsavgifterna 31,5 %. Pensionsavgifterna betalas så länge arbetstagaren är anställd.
  • Arbetstagare som före 2023 omfattats av KAP-KL och före den 31 maj 2023 gör valet att istället omfattas av AKAP-KR får också tilläggsavgifter (extra pensionsavsättningar) på tjänstepensionsgrundande lönen över 7,5 inkomstbasbelopp. Tilläggsavgifterna utges som längst till det att arbetstagaren fyller 65 år.

Informationsansvarig

  • Niclas Lindahl
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.