Publicerad 25 augusti 2023

Vad gäller för deltidsanställda och intermittent anställda?

För arbetstagare som har en anställning på deltid (inte tjänstledig) räknas inte lönen om till motsvarande heltid för avgörande av eventuell rätt till val och eventuella tilläggsavgifter.

Timavlönad arbetstagare/intermittent anställd omfattas av övergångsbestämmelser om denne var anställd 20221231/20230101 samt uppfyller övriga villkor. För att avgöra om lönevillkoret är uppfyllt ska lönen räknas upp till motsvarande heltid enligt regler i allmänna bestämmelser, AB.

Informationsansvarig

  • Niclas Lindahl
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.