Publicerad 25 augusti 2023

Hur ser tidplanen för val av pensionsavtal ut?

1 januari 2023

Avtalsändringarna träder ikraft.

Automatisk övergång för arbetstagare i KAP-KL som inte har ett pensionsunderlag överstigande 7,5 IBB.

1 april 2023

Valperiod påbörjas.

Arbetstagare med ett pensionsunderlag överstigande 7,5 IBB har möjlighet att göra ett val av pensionsavtal.

31 maj 2023

Sista dagen för arbetstagare i KAP-KL med ett pensionsunderlag överstigande 7,5 IBB att göra ett val av pensionsavtal.

30 juni 2023

Sista datum för att rapportera in en arbetstagare på nytt pensionsavtal för arbetstagare som valt att övergå till AKAP-KR.

Informationsansvarig

  • Niclas Lindahl
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.