Publicerad 22 december 2022

Utgår det särskilda tillägget på 12 % i extra pensionsavsättning endast om man har en överenskommelse om andra arbetsuppgifter, det vill säga att arbetstagaren inte ska vara kvar i utryckningsstyrka?

Tillägget på 12 % utgår endast om arbetsgivaren och arbetstagaren är överens om vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Arbetsuppgifterna kan även innebära tjänstgöring i utryckningsstyrka.

Arbetstagare som uppfyller rätt till särskild avtalspension enligt kriterierna har rätt att istället träffa överenskommelse med arbetsgivaren om att avstå att ta ut sin SAP-R. Då ska ett särskilt tillägg av pensionsavgift till tjänstepensionen om 12 % på den pensionsgrundande lönen utges. Överenskommelsen gäller för ett år i taget, om inte längre tid överenskoms. Som längst kan på varandra följande överenskommelser träffas till och med kalendermånaden innan arbetstagaren fyller 65 år. Observera att arbetsgivaren och arbetstagaren måste vara överens om vilka arbetsuppgifter som arbetstagaren ska utföra för att den högre avsättningen till tjänstepensionen ska utges. Arbetsuppgifterna ska bestämmas med hänsyn till arbetstagarens behov, förutsättningar och önskemål, med arbetsgivarens kompetensbehov som utgångspunkt. Arbetsuppgifterna kan innebära att vara kvar i utryckningsstyrka, likväl som andra arbetsuppgifter.

Informationsansvarig

  • Niclas Lindahl
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.