Publicerad 29 mars 2023

Vad händer om arbetstagaren byter arbetsgivare i framtiden?

Om arbetstagaren byter arbetsgivare inom kommun- och regionsektorn och inte har ett större glapp än 90 kalenderdagar mellan anställningarna så får denne fortsatt tilläggsavgifterna till sin tjänstepension i AKAP-KR hos den nya arbetsgivaren. På samma sätt fortsätter KAP-KL att gälla hos den nya arbetsgivaren om arbetstagaren valt att kvarstå i KAP-KL och byter arbetsgivare inom kommun- och regionsektorn. Arbetsgivare och arbetstagare kan dock komma överens om att AKAP-KR ändå ska gälla.

Arbetstagare som anställs efter 67 års ålder omfattas dock alltid av AKAP-KR vid nyanställning oavsett om denna sker inom 90 dagar från tidigare anställning hos samma eller annan arbetsgivare. Detta gäller även för arbetstagare som har en sedan tidigare intjänad förmånsbestämd ålderspension.

Informationsansvarig

  • Niclas Lindahl
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.