Publicerad 29 mars 2023

Vad gäller för en arbetstagare som är född 1985 och tidigare och som har en individuellt överenskommen pensionslösning?

Arbetstagare födda 1985 och tidigare som innan 1 januari 2023 överenskommit med arbetsgivaren om en alternativ pensionslösning, kvarstår i denna lösning tills annat överenskoms. Vid byte av arbetsgivare finns inte möjlighet för arbetstagaren att återkomma till KAP-KL eller att med automatik få behålla sin alternativa pensionslösning i ny anställning. Det finns inte heller någon rätt till tilläggsavgifter vid eventuellt inträde i AKAP-KR.

Cirkulär 23:14 om alternativa pensionslösningar

Informationsansvarig

  • Niclas Lindahl
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.