Publicerad 29 augusti 2023

Kan man fortsatt träffa individuella överenskommelser om andra pensionslösningar?

Nej, från den 1 januari 2023 finns inte längre möjlighet att teckna alternativa pensionslösningar i AKAP-KR eller KAP-KL. Arbetsgivaren kan dock i AKAP-KR ge nyanställda arbetstagare med en lön över 83,5 % av inkomstbasbeloppet möjlighet att kvarstå i en tidigare överenskommen pensionslösning, se § 11 AKAP-KR.

Observera att vid en alternativ pensionslösning omfattas arbetstagaren inte heller av de kollektivavtalade försäkringarna, så som vid sjukdom, dödsfall, arbetsskada med mera. Inte heller omfattas arbetstagaren av omställningsavtalet.

En överenskommelse om kvarstående i tidigare pensionslösning ska anmälas till pensionsnämnden.

Pensionsnämnden för PFA, KAP-KL och AKAP-KL
Box 90342
120 25 Stockholm
kansli@pensionsnamnden-kl.se

Informationsansvarig

  • Niclas Lindahl
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.