Publicerad 22 december 2022

Har alla brandmän i utryckningsstyrka rätt till extra pensionsavsättning eller lönetillägg oavsett anställningstid?

Alla brandmän med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka har rätt till tillägget under förutsättning att de har genomgått MSB:s utbildning i skydd mot olyckor (SMO), motsvarande utbildning enligt äldre utbildningsordning eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig och inte omfattas av en eventuell framtida möjlighet till SAP-R.

Om arbetstagaren inte har genomgått sådan utbildning utges tillägget efter två års anställning inom räddningstjänsten. De som inte har en teoretisk möjlighet att kvalificera sig till SAP-R ska få lönetillägget automatiskt under tid med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka. De som kommer kunna nå SAP-R kan välja att växla in den eventuella framtida möjligheten till pensionslösningen mot tillägg. De som anställts efter den 1 januari 2023 kommer inte kunna få SAP-R, men ska få tillägget.

Informationsansvarig

  • Niclas Lindahl
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.