Publicerad 6 september 2021

Parternas stödteam för samverkan

Ett lokalt samverkansavtal skapar förutsättningar för att i samverkan utveckla välfärd, kvalitet och hälsa. Att ha ett samverkansavtal är inte detsamma som att samverkan fungerar i hela organisationen. Ibland uppstår problem och då kan det behövas vägledning och stöd.

Kommunernas och regionernas arbetsmiljöråd har därför inrättat ett ”Stödteam för samverkan”.

Stödteamet ger stöd, utveckling och rådgivning av er lokala samverkan och anpassar stödet utifrån ert specifika behov, när:

  • ni vill utveckla er samverkansprocess och samverkansorganisation.
  • ni ska skriva ett helt nytt samverkansavtal eller revidera ett befintligt.
  • relationen mellan er är ansträngd och knutar behöver lösas upp.

Hur går det till?

Övergripande HR-funktion tar kontakt med “Stödteamet för samverkan” genom SKR:s kontaktcenter eller genom direktkontakt med någon facklig part i stödteamet.

Kontakta SKR

Fackliga kontaktpersoner

Jonas Nilsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet

Maja Todorovic, Akademikerförbundet SSR

Björn Cardenas, Vision

Pelle Avelin, Sveriges Läkarförbund

Susanne Björkman, Vårdförbundet

Elisabet Mossberg, Lärarförbundet

Jessica Olsson, Lärarnas Riksförbund

Alexander Bergfriedt Andersson, Akademikeralliansen

Alltid partsgemensamt

Stödteamet arbetar konsultativt och alltid partsgemensamt. Det innebär att en SKR-representant samarbetar med en facklig part som då representerar samtliga fackliga parter i sin roll. Vilka som medverkar i stödteamet beror på det lokala behovet och vilka parter som är inblandade lokalt.

Steg ett är alltid att efter kontakt med någon i stödteamet reda ut vad som behövs. Handlar det om något med bäring på samverkan eller är det ett annat problem som gnisslar? Det kan då innebära att det andra problemet behöver lösas först, innan en stödteamsinsats kan starta.

Stödet kan antingen ske via besök hos er. Då rör det sig oftast om ett halvdagsseminarium med lokala samverkansgrupper. Till följd av pandemin genomför stödteamet numera insatserna digitalt. För att det lokala utvecklingsarbetet ska få en god grund att jobba vidare utifrån, så varvas budskap med reflekterande gruppdialoger.

Samverkan - en ständig process

Samverkan är ett förhållningssätt och en metod för att utveckla verksamhet, arbetsplats och arbetsmiljö. Det bygger på att alla medarbetare, fackliga företrädare, skyddsombud och chef tillsammans bidrar i utvecklingen. Samverkan sker i dialog mellan chef och medarbetare, på arbetsplatsträffar, i samverkansgrupper och samverkansgrupper/skyddskommittéer när skyddsombud medverkar i dessa.

För att samverkan ska fungera mellan de olika nivåerna och grupperingarna behöver kommunikation, transparens och återkoppling ges utrymme. När alla medarbetare blir involverade kan de i högre utsträckning bidra med sin kompetens och erfarenheter. De kan ta ansvar och bli medvetna om vad man tillsammans ska uppnå. En väl fungerande samverkan underlättar och förkortar tiden för implementering av fattade beslut.

Samverkan är en ständigt pågående process. Det handlar om att leva samverkan!

Informationsansvarig

  • Christin Granberg
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef