Publicerad 11 mars 2021

Exempel på samverkan för friskare arbetsplatser

Samverkan bygger på en övertygelse om att alla kan och vill bidra till att utveckla verksamhet och arbetsplats tillsammans. Att vi genom samverkan får effektivare verksamhet och friskare arbetsplatser. Här hittar du exempel på hur samverkan kan användas i olika processer.

Videon beskriver SKR:s förslag på en process för att komma vidare med arbetet för att nå en låg och stabil sjukfrånvaro.

Exempel på samverkan vid införande av nytt schema

Exempel på samverkan vid budgetneddragning

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Christin Granberg
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef