Publicerad 1 juni 2021

Kompetensmodeller – information om centrala parters arbete

SKR genomför just nu ett partsgemensamt arbete om kompetensmodeller tillsammans med OFR Allmän kommunal verksamhet (OFR AKV), bestående av Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet.

Centrala parterna ser att fler utvecklingsvägar inom välfärden och lokala kompetensmodeller kan bidra till ökad attraktionskraft och stimulera verksamhetens utveckling. Parterna har därmed enats om att genomföra ett gemensamt arbete om kompetensmodeller. Som del i det arbetet söker vi efter lokala kompetensmodeller inom yrkesområden som är vanligt förekommande hos förbunden som ingår i OFR AKV.

Syfte

Syftet är att lära av lärande exempel om hur lokala modeller kan arbetas fram, införas och användas i verksamheterna. Vidare är ambitionen att sprida kunskap om arbetet med kompetensmodeller och hur sådana kan se ut. Ambitionen är att framöver publicera en rapport med exempel samt att längre fram hålla en gemensam konferens.

Arbeten kring Kompetensmodeller eller specialisttjänster

Parterna vill även passa på att fråga om ni i er organisation har planerat eller har pågående arbete med kompetensmodeller eller införandet av specialisttjänster? Det gäller till exempel yrken/befattningar så som socialsekreterare, hälso- och sjukvårdskuratorer, medicinska sekreterare/vårdadministratörer, tandsköterskor, handläggare, chefer eller andra yrkesområden där medarbetarna ofta är medlemmar i ett av förbunden inom OFR AKV.

Kontakta oss

Hör gärna av er om ni har möjlighet att dela med er om var ni befinner er i en sådan process och hur en av era kompetensmodeller ser ut.

För lokala fackliga företrädare eller medlem i något av fackförbunden inom OFR AKV

Vision

Kjell.Svahn@vision.se

Akademikerförbundet SSR

malin.frojmark@akademssr.se

För medlemmar i SKR eller Sobona

Ange referens: Karriärmodeller, HÖK OFR AKV.

SKR

info@skr.se

Sobona

kontakt@sobona.se

Informationsansvarig

  • Vincent Paciello Lundvall
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef