Publicerad 22 november 2022
Frågor och svar

Varifrån kommer årslönesumman och vilket år avser den?

För medlem i Sobona gäller

Premien avser år 2022 och är beräknad på den årslönesumma för 2021 som ni rapporterade till Sobona.

För medlem i SKR gäller

Premien avser år 2022 och årslönesumman som premien är beräknad på kommer från SKR. De har hämtat uppgifterna om årslönesumman för 2021 från räkenskapssammandraget som är inrapporterat av er till SCB.

Frågor om fakturan

Om ni har frågor angående fakturan, kan ni kontakta Omställningsfonden.

faktura@omstallningsfonden.se

Informationsansvarig

  • Sabina Bajraktarevic
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.