Publicerad 22 november 2022
Frågor och svar

Vad gäller i frågan om ledighet då arbetstagaren deltar i en förebyggande insats?

Det är viktigt att på förhand klargöra förutsättningarna för deltagande i en förebyggande insats.

Det ska exempelvis i förväg vara tydligt om utbildningen sker på arbetstid, på arbetstagarens fritid, eller om arbetstagaren ansöker om och får beviljad ledighet för deltagande. Ledighet kan då beviljas med stöd av Studieledighetslagen.

Kan deltagande i en förebyggande insats kombineras med studiestöd enligt avtalet?

Förebyggande insats kan kombineras med studiestöd enligt avtalet förutsatt att den förebyggande insatsen förutom att tillgodose arbetsgivarens kompetensbehov och öka arbetstagarens anställningstrygghet hos arbetsgivaren dessutom stärker arbetstagarens ställning på övrig arbetsmarknad med beaktande av arbetsmarknadens behov.

Arbetstagaren väljer själv om man vill ansöka om studieledighet och studiestöd för en utbildning (oavsett om utbildningen är en förebyggande insats eller inte). Utbildningen kan berättiga till omställningsstudiestöd om arbetsgivaren köper in en utbildning eller utbildningsplatser med förebyggande medel inom det reguljära utbildningsväsendet eller om Omställningsfonden köper in en utbildning för en eller flera arbetsgivares räkning. Om studieledighet är en förutsättning för deltagande i den förebyggande insatsen samt om kurslitteratur, resor och/eller logi bekostas av förebyggande medel ska detta framgå.

Informationsansvarig

  • Sabina Bajraktarevic
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.