Publicerad 22 april 2024

Vad innebär individgarantin?

Individgarantin innebär att varje månadsavlönad arbetstagare, medlem i arbetstagarorganisationen (Kommunal), med tillsvidareanställning garanteras 450 kronor vid löneöversynen för 2024 såvida lokala parter inte enas om annat.

Det innebär att beloppet för individgarantin ska avräknas från utrymmet i löneöversynen enligt följande:

985 kronor x antal månadsansavlönade tillsvidareanställda arbetstagare som är medlemmar i Kommunal – 450 kronor x antal månadsavlönade tillsvidareanställda arbetstagare som är medlemmar i Kommunal = 535 kronor x antal månadsavlönade tillsvidareanställda arbetstagare som är medlemmar i Kommunal återstår att fördelas individuellt och differentierat.

Individgarantin hanteras precis som löneutrymmet, det vill säga i enlighet med löneavtalets § 2 punkt 9, det vill säga proportionerligt i förhållande till sysselsättningsgrad samt i förekommande fall med tillämplig uppehållsfaktor enligt vid varje tidpunkt gällande Allmänna bestämmelser bilaga U.

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.