Publicerad 22 april 2024

Vad gäller för oorganiserade arbetstagare?

Innehållet i de centrala avtalen gäller alla arbetstagare, såväl organiserade som oorganiserade. Detta innebär att Löneavtalen, t.ex. § 1 Grundläggande principer för lönesättning, även ska tillämpas på oorganiserade.

På personalpolitiska grunder är det naturligt att även oorganiserades löner ses över med samma intervall som organiserades. Det följer också av regler om föreningsrätt i MBL att om det finns tecknade avtal på arbetsplatsen så tillämpas dessa på arbetstagare oavsett om de är organiserade eller inte. Eventuella utfästelser i samband med löneöversyn, t.ex. garanterade utfallsberäkningar, gäller enbart för de arbetstagare som tillhör den organisation som tecknat avtalet. Däremot ska även oorganiserade ges eventuella angivna generella löneökningar, liksom att de ska omfattas av eventuella individuella löneökningsgarantier, såvida inte annat överenskoms lokalt för de som är medlemmar i berörd facklig organisation.

I så fall bör sådana överenskommelser även tillämpas på oorganiserade och medlemmar i arbetstagarorganisation utan kollektivavtal med SKR/Sobona. Samma hantering gäller för oorganiserade såväl som för de medarbetare som är medlemmar i en arbetstagarorganisation som inte tecknar kollektivavtal med SKR/Sobona.

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.