Publicerad 22 april 2024

Ska individgarantin betalas ut retroaktivt from 1 april?

Ny lön gäller from 1 april. Individgarantin om 450 kronor är den löneökning som arbetstagaren som omfattas av individgarantin garanteras from 1 april. Individgarantin ska likt eventuell ytterligare löneökning det vill säga den löneökning som arbetstagaren får utifrån sin individuella prestation betalas ut retroaktiv from 1 april. Observera att den delen av löneökningen som arbetstagaren är garanterad enligt HÖK 24 det vill säga lönegarantin ska betalas ut senast 30 juni 2024.

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.