Publicerad 22 april 2024

Ska även månadsavlönad arbetstagare med tidsbegränsad anställning som är medlem i Kommunal ta del av individgarantin?

Löneöversyn behöver göras även för tidsbegränsat anställda arbetstagare.

För det fall visstidsanställningen har lång varaktighet (mer än 12 månader) bör årlig översyn av lönen övervägas. Detta görs utanför hanteringen av beräknat utrymme, men med prövning utifrån de lönepolitiska grunder som gäller hos arbetsgivaren.

Individgarantin innebär att varje månadsavlönad tillsvidareanställd arbetstagare som är medlem i arbetstagarorganisationen, garanteras en löneökning om 450 kronor såvida inte annat överenskommer mellan lokala parter.

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.