Publicerad 17 mars 2021

SGI Europe – Sweden

SGI Europe – Sweden (f d CEEP Sverige) är en ideell förening som bildades 1995, samtidigt som Sverige blev medlem i EU. I sektionen ingår Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Arbetsgivarverket, Sobona, Fastigo, KFO och Arbetsgivaralliansen.

SGI Europe företräder offentliga arbetsgivare på europeisk nivå och är en av tre parter i den sektorsövergripande sociala dialogen inom EU.

Den svenska CEEP-sektionen har ett aktivt engagemang främst i följande SGI Europe-kommittéer och arbetsgrupper:

Den svenska CEEP-sektionen har ett aktivt engagemang främst i följande CEEP-kommittéer:

 • Social Affairs Board (arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor)
 • Macroeconomic Task Force (makroekonomiska frågor).

Den svenska SGI Europe-sektionen har en styrelse som består av 13 ledamöter som utses av medlemmarna. Sektionens kansli är förlagt till SKR:s avdelning för arbetsgivarpolitik. Niclas Lindahl, SKR, är sektionens president och Jeanette Grenfors, SKR, är sektionens korrespondent.

Styrelsens presidium

 • Joakim Larsson, SKR, ordförande
 • Ulf Olsson, SKR, förste vice ordförande
 • Lars Andrén, Arbetsgivarverket, andre vice ordförande
 • Niclas Lindahl, SKR, president för SGI Europe – Sweden.

Styrelsens ledamöter

 • Joakim Larsson, SKR, ordförande
 • Ulf Olsson, SKR, förste vice ordförande
 • Lars Andrén, Arbetsgivarverket, andre vice ordförande
 • Elisabeth Unell, SKR
 • Carina Wutzler, SKR
 • Robert Johansson, SKR
 • Leif Sandberg, SKR
 • Helena Proos, SKR
 • Kenneth Östberg, Sobona
 • Anders Stålby, Arbetsgivarverket
 • Victoria Lindström, Fastigo
 • Petter Skogar, KFO
 • Anna Dicander, Arbetsgivaralliansen.

Informationsansvarig

 • Jeanette Grenfors
  Expert

Kontakt

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef