Publicerad 22 mars 2021

Strategiskt lönepolitiskt arbete

Som förtroendevald är det ditt ansvar att fatta beslut om den övergripande lönepolitiken så att cheferna får bästa möjliga förutsättningar för att kunna fatta beslut om de enskilda medarbetarnas löner.

Individuell och differentierad lönesättning är inget nytt fenomen. Den har tillämpats inom kommun- och regionsektorn på olika sätt i över 20 år. För att den ska fungera väl krävs att rollfördelningen mellan dig som arbetsgivare och berörda chefer är tydliggjord. Som förtroendevald är det ditt ansvar att fatta beslut om den övergripande lönepolitiken, medan cheferna svarar för att besluta om de enskilda medarbetarnas löner inom ramen för den fastställda lönepolitiken och den önskvärda lönestrukturen.

Lönestrukturen viktig för uppföljning av lönepolitik

Centralt för dig i detta sammanhang är att du är med och tar ställning till hur lönestrukturen för olika yrkesgrupper i organisationen ska se ut. Bedömningen utgår från den arbetsvärdering som tjänstemännen genomfört och som de förtroendevalda fastställt. Arbetsvärderingen väger in allt från olika utbildningskrav till uppdragens komplexitet, omfång, ansvar och arbetsmiljöer.

Med hjälp av värderingen kan tjänstemännen sedan analysera den aktuella lönestatistiken i relation till den önskade lönestrukturen. Det är också med denna som grund som de kan analysera eventuella löneskillnader mellan kvinnor och män.

Tydlig lönepolitik viktig för en bra löneprocess

En annan viktig uppgift är att se till att cheferna får det stöd de behöver för att känna sig trygga i löneprocessen och i samtalen med sina anställda. Med en tydlig, övergripande lönepolitik, en handlingsplan för den önskvärda lönestrukturen och regelbundet processstöd, ger du cheferna bästa möjliga förutsättningar för att kunna fatta beslut om de enskilda medarbetarnas löner.

Informationsansvarig

  • Lena Schaller
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR