Publicerad 18 maj 2022

Introduktion förtroendevaldas arbetsmiljöansvar

SKR har tagit fram ett introduktionspaket för att förtydliga de förtroendevaldas arbetsmiljöansvar och presentera det regelverk som gäller på arbetsmiljöområdet.

Med över en miljon medarbetare står kommuner och regioner för en stor del av den svenska arbetsmarknaden. Att dessa medarbetare är engagerade, kunniga, ansvarstagande och motiverade är en förutsättning för att du som förtroendevald ska klara dina politiska uppdrag.

Filmer och presentationer om förtroendevaldas arbetsmiljöansvar

SKR har spelat in nio filmer som förtydligar de förtroendevaldas arbetsmiljöansvar och presentera det regelverk som gäller på arbetsmiljöområdet.

Introduktion och information om arbetsgivarrollen och ansvaret för arbetsmiljön

Arbetsmiljö - hälsa och ohälsa samt frisk eller sjuk?

Aktörerna i arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljörätten

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Koppling mellan arbete och hälsa

Publikationer

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR