Publicerad 21 april 2021

Programledning

Programmet genomförs av MiL Institute på uppdrag av och i nära samarbete med SKR.

MiL Institute fokuserar på utveckling som integrerar verksamhetens och individens viktigaste utmaningar för att skapa verkliga och bestående resultat.

Ledare för Toppledarprogrammet

Ansvarigt konsultteam för genomförandet är Ann-Charlotte Blomqvist och Magnus Larsson.

Ann-Charlotte Blomqvist

Ann-Charlotte är beteendevetare med socialpsykologi som huvudämne. Hon är processkonsult och jobbar med organisations -och ledarskapsutveckling samt som programchef för flera av MiLs öppna ledarskapsprogram. Ann-Charlotte har mångårig erfarenhet från offentlig sektor och är väl införstådd med de frågor och utmaningar medlemmarna har att hantera.

Magnus Larsson

Magnus är docent i psykologi och associate professor på Copenhagen Business School, CBS, där han forskar inom ledarskap. Han arbetar med ledarskapsdelen i Executive MBA programmet på CBS och har lång erfarenhet av att arbeta med ledarskapsutveckling.

Informationsansvarig

  • Linda Persson Melin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset