Publicerad 19 mars 2021

Pedagogik

Programmets pedagogik baseras på Action Reflection Learning som integrerar både individens och verksamhetens utmaningar.

Det är en interaktiv pedagogik som säkerställer att de teorier, metoder och verktyg som vi använder är tillämpbara i din verklighet.

Akademiskt förhållningssätt

Programmet präglas av ett nyanserat och kritiskt reflekterande förhållningssätt. Vi utgår från kunskap med stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi lägger särskild vikt vid perspektivtänkande som extra viktigt för chefer och ledare – att både kunna bredda och fördjupa perspektiven. Det akademiska förhållningssättet står inte i motsats till förmågan att gå från ord till handling.

Inspirerande pedagogik

Om upprepning är all lärdoms moder, måste variation vara lärdomens fader. I Toppledarprogrammet ser vi alla som resurser med en grundmurad respekt för den erfarenhet och kompetens som finns hos varje deltagare. Det är i det nyfikna och utforskande mötet och dialogen mellan deltagarna, konsulterna och gästerna som den viktigaste kunskapsutvecklingen sker.

Alla människor lär på olika sätt. Därför växlar vi också mellan olika arbetsformer.

Under och mellan modulerna

Programmet erbjuder en mix av relevant forskning och praktiska erfarenheter med spännande pedagogik som ger användbara verktyg för utvecklingsarbetet på hemmaplan. Under programmet löper ett parallellt spår där du arbetar med ett förändringsuppdrag i din egen organisation. Detta arbete integreras i ledningsgruppen och är ”arbete som ändå ska göras” men som genom programmet ges nya dimensioner genom inspiration, stöd och utmaning.

Med större möjligheter till reflektion och eftertanke än vad som kanske annars skulle vara fallet. Ambitionen är att detta ska öka både lärandet och kvaliteten i arbetet.

Informationsansvarig

  • Linda Persson Melin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR