Publicerad 28 maj 2024
Frågor och svar

Vad kan Vårdförbundets strejk medföra för konsekvenser för vården?

I den konsekvensanalys som har skickats till Medlingsinstitutet den 27 maj 2024 är bedömningen från de fem regioner som berörs av Vårdförbundets strejkvarsel från den 21 maj 2024, att en konfliktåtgärd med denna utformning och omfattning kommer att slå direkt mot stora grupper av patienter, exempelvis cancerpatienter och personer med akuta tillstånd.

Konsekvensanalys om Vårdförbundets strejkvarsel mot fem regioner 2024-05-27 (PDF) Pdf, 82 kB.

De fem regionernas analys visar att en strejk kommer att leda till att patientvård försenas eller avbryts. Det kan innebära direkta risker för patienternas säkerhet där akuta tillstånd, kirurgiska ingrepp och behandlingar av kroniska sjukdomar kan påverkas negativt. Regionerna beskriver också att det kan komma att ha påverkan över hela Sverige och även ge negativ påverkan på den kommunala hälso- och sjukvården. Invånare i hela Sverige kan komma att påverkas.

Ett resultat av stridsåtgärderna är att regionerna måste reducera sin verksamhet kraftigt under sommaren. Detta oavsett om redan vidtagna åtgärder kompletteras med exempelvis förflyttningar av befintlig personal och indragning av beviljad semester. En indragning av semester skjuter dessutom endast problemen framåt och skulle ge störningar och patientsäkerhetsrisker när väl semester behöver beviljas under hösten. Den åtgärden bedöms därför lösa ut patientsäkerhetsriskerna högst kortvarigt.

Vårdförbundets varsel om strejk är brett och slår bland annat mot följande verksamheter:

 • Avdelningar/mottagningar som utreder och behandlar cancer.
 • Avdelningar/mottagningar som tar hand om akuta sjukdomstillstånd och akuta skador.
 • Avdelningar/mottagningar som hanterar vård av barn, inklusive operationer och akuta åtgärder.
 • Avdelningar/mottagningar som tillhandahåller nödvändiga leveranser av blod till operationer.
 • Avdelningar/mottagningar som behandlar och opererar akuta hjärt- och kärlsjukdomar.
 • Avdelningar/mottagningar som behandlar och opererar strokepatienter.
 • Avdelningar/mottagningar som behandlar och opererar skador och sjukdomar i hjärnan och ryggmärgen.
 • Avdelningar/mottagningar som hanterar stamcellsbehandlingar.
 • Verksamhet som röntgen och labb som diagnostiserar livshotande sjukdomar och skador och är avgörande för att patienter ska få rätt vård i rätt tid.
 • Nationell högspecialiserad vård, där den berörda verksamheten är enda utföraren i landet.

En konsekvensanalys av Vårdförbundets utökade strejkvarsel från den 28 maj 2024 som även innefattar ytterligare två regioner kommer göras och skickas in till Medlingsinstitutet.

Informationsansvarig

 • Carola Lundberg
  Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.