Publicerad 11 april 2024
Frågor och svar

Vad innebär Vårdförbundets varsel om konfliktåtgärder?

Den 11 april mottog SKR och Sobona ett varsel från Vårdförbundet om konfliktåtgärder. Varslet avser alla regioner samt ett antal medlemmar hos Sobona. Stridsåtgärderna i form av övertids- och mertidsblockad samt nyanställningsblockad trädde i kraft torsdagen den 25 april 2024 klockan 16:00.

Den 6 maj mottog SKR ett andra varsel från Vårdförbundet avseende övertids- och mertidsblockad samt nyanställningsblockad i 29 kommuner. Dessa stridsåtgärder trädde i kraft måndag den 20 maj 2024 klockan 16.00.

Den 21 maj mottog SKR och Sobona ett tredje varsel från Vårdförbundet om utökade konfliktåtgärder avseende flera arbetsgivare ansluta till SKR respektive Sobona. Varslet avser arbetsnedläggelse, det vill säga strejk. Strejken är avsedd att träda i kraft tisdagen den 4 juni 2024 klockan 11:00 om inte parterna kommit överens innan dess. Vårdförbundet meddelade samtidigt att den nyanställningsblockad som råder sedan den 25 april delvis kommer att upphöra den 4 juni.

Den 28 maj mottog SKR och Sobona ett fjärde varsel från Vårdförbundet. Varslet innebär en utökning på de sedan tidigare strejkvarslade regionerna samt Danderyds sjukhus och Södersjukhuset. Därutöver varslades även ytterligare två regioner om strejk. Den utökade strejken är avsedd att träda i kraft tisdagen den 11 juni 2024 klockan 11:00 om inte parterna kommit överens innan dess.

Informationsansvarig

  • Carola Lundberg
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.