Publicerad 27 maj 2024
Frågor och svar

När ska förhandling påkallas efter att skyddsarbete har beordrats?

Inför att arbetsgivaren fattar beslut om skyddsarbete ska förhandling enligt 11 § medbestämmande­lagen begäras. Om det finns synnerliga skäl kan förhandlingsskyldigheten fullgöras efter att beslutet om skyddsarbete har fattats och verkställts.

Arbetsgivaren bör när det är praktiskt möjligt vidta de förhandlingsåtgärder som hinns med, till exempel att ta en informell kontakt med Vårdförbundet. Det finns ingen skarp tidsgräns för när förhandling måste krävas efter att skyddsarbete har beordrats.

Informationsansvarig

  • Carola Lundberg
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.