Publicerad 11 april 2024
Frågor och svar

Ska semester beviljas när det varslas om strejk och vad händer med redan meddelat beslut om semester?

På de arbetsplatser där det varslats om strejk ska semester inte beviljas. Vad gäller pågående arbete med semesterplanering kan det vara lämpligt att tills vidare lägga detta arbete åt sidan.

För de arbetstagare som tagits ut i strejk

Redan meddelat beslut om semester förfaller när strejk utbryter.

För arbetstagare som inte tagits ut i strejk

För arbetstagare som inte berörs av konflikten bör beviljad semesterledighet inte ändras såvida det inte är nödvändigt ur verksamhetssynpunkt. Samma bedömningsgrunder gäller för att ändra såväl beviljad respektive påbörjad semester.

Om överenskommelse inte uppnås lokalt ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om förändringen två månader före ledighetens början, alternativt en månad om särskilda skäl föreligger. Därtill är arbetstagaren, oavsett facklig tillhörighet, skyldig att avbryta sin semester om synnerliga skäl finns.

SKR och Sobona är medvetna om att Kommunals varsel uttrycker en annan inställning i dessa frågor och vi kommer adressera Kommunal om det.

Informationsansvarig

  • Carola Lundberg
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.