Publicerad 11 april 2024
Frågor och svar

Vad gör vi om det centrala och det lokala varslet inte stämmer överens med varandra, eller om varslen inte stämmer överens med de faktiska förhållandena?

Ni bör granska ert lokala varsel och jämföra det med det centrala varslet. Ni bör även jämföra varslen med de faktiska förhållandena.

Om det finns felaktigheter, till exempel att det inte arbetar någon från de yrkesgrupper som anges i varslet på den arbetsplats som anges i varslet, så bör ni inleda en dialog med den fackliga organisationen och anmärka på varslet. Syftet är att klargöra vad stridsåtgärderna omfattar.

Informationsansvarig

  • Carola Lundberg
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.