Publicerad 15 april 2024
Frågor och svar

Vad bör arbetsgivaren överväga inför en förestående arbetskonflikt?

 • Ta reda på vilka arbetsuppgifter som bör påskyndas och slutföras innan konflikten bryter ut.
 • Organisera arbetet till exempel göra nödvändiga ändringar av scheman och liknande samt jour- och beredskapslistor och arbeta fram olika alternativ för ”krisorganisation”.
 • Pröva vilken typ av arbete som kommer att behöva hänföras till skyddsarbete.
 • Pröva frågan om konflikten är ”ägnad att otillbörligt störa viktiga samhällsfunktioner” samt om så är fallet kontakta arbetsgivarfunktionen.
 • Återkalla tidigare beslut om delegationer till arbetstagare som kommer omfattas av konflikten.
 • Överföra utanordningsuppdrag och attesträtt från arbetstagare till förtroendevalda.
 • Kontrollera att tillräckligt många förtroendevalda givits behörighet att utfärda postgiro- och bankanvisningar, underteckna kvitton, avier om värdeförsändelser med mera.
 • Planera informationen till personal och allmänhet om konfliktens omfattning, eventuell omfördelning av arbete, ändrade tider för öppethållanden, helt eller delvis stängda avdelningar, underrätta dem som väckt ärenden om dröjsmål med ärendenas handläggning med mera.
 • Ge anvisningar och föreskrifter om tillämpningen av avtals- och förhandlingsregler under konflikten (neutralitetsrätten, strejkvakters och konfliktombuds ställning med mera). I första hand åligger detta arbetsgivarfunktionen.
 • Kontrollera nycklar till skrivbord, arbetsrum och andra utrymmen och besluta vad som bör återkrävas.
 • Planera för att om möjligt förhindra att avlöningsförmåner utbetalas till arbetstagare för den tid då denna deltar i konflikten.

Informationsansvarig

 • Carola Lundberg
  Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.