Publicerad 12 april 2024
Frågor och svar

Ska vi fortsätta förhandla enligt 11-14 §§ MBL och ha samverkansmöten om löpande frågor med de fack som varslat för strejk?

Under en strejk kvarstår arbetsgivarens skyldigheter enligt 11-14 och 38 §§ MBL . Samma sak gäller för de regioner och kommuner som har Samverkansavtal som ersätter till exempel 11 och 19 §§ MBL.

Som arbetsgivare är ni däremot inte skyldiga att ge arbetstagarsidan insyn i beslut som tas med anledning av att det är varslat om strejk, eller om beslut som tas med anledning av att strejk brutit ut.

Om det är praktiskt möjligt kan arbetsgivaren under konflikten pågår vänta med att fatta beslut, eller i alla fall minimera antalet beslut, som kräver samverkan eller förhandling enligt MBL 11 §. Ordinarie samverkan/förhandlingar inför sådana beslut kan återupptas när konflikten är avslutad.

Informationsansvarig

  • Carola Lundberg
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.