Publicerad 15 april 2024
Frågor och svar

Hur ska allmänheten informeras vid en konflikt?

Allmänheten bör informeras om de inskränkningar och ändringar av verksamheten som konflikten föranleder. Det gäller till exempel ändrade tider för öppethållande, helt eller delvis stängda avdelningar, ändrade mottagningstider och så vidare.

De som har inkommit med ärenden till kommunen/regionen bör om möjligt underrättas om dröjsmål vad gäller ärendenas handläggning till följd av konflikten. En lämplig åtgärd kan vara att informera via lokalpress och lokalradio om konfliktens konsekvenser.

Informationsansvarig

  • Carola Lundberg
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.