Publicerad 24 maj 2024
Frågor och svar

Vad är den centrala nämnden?

Den centrala nämnden ska avgöra om ärenden om stridsåtgärder bedöms vara samhällsfarliga eller inte. Det kan vara stridsåtgärder som obefogat skulle störa viktiga samhällsfunktioner, medföra fara för människors liv eller risk för att bestående ohälsa uppstår. Det regleras i Kommunalt huvudavtal paragraf 30.

En stridsåtgärd som bedöms vara samhällsfarlig får inte träda i kraft. Om det handlar om en stridsåtgärd som redan har utbrutit ska den upphöra. Har frågan om en stridsåtgärds samhällsfarlighet hänskjutits till nämnden ska en varslad stridsåtgärd som inte redan påbörjats, uppsjuktas i avvaktan på nämndens utlåtande.

Formerna för hur ett ärende hänskjuts till centrala nämnden framgår av Konfliktnytt nr 3/24 som skickades ut den 19 april till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner och till motsvarande kategori hos Sobonas medlemmar.

Informationsansvarig

  • Carola Lundberg
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.