Publicerad 10 april 2024
Frågor och svar

Kan man besluta om mertid/övertid för de arbetstagare som inte omfattas av konflikten?

Ja, det är möjligt enligt samma förutsättningar som annars. Notera att arbetstagaren dock har rätt att neka att utföra det arbete som annars skulle ha utförts av en strejkande med hänvisning till neutralitetsrätten.

Att arbetsgivaren agerar på det sättet kan dock från arbetstagarorganisationens sida uppfattas som att konflikten kringgås vilket kan leda till en upptrappning. SKR och Sobona kan inte ge anvisning om vilken väg arbetsgivaren bör välja utan det är upp till respektive arbetsgivare om att besluta om mertid och övertid med risk för den upptrappning som flaggats för.

Informationsansvarig

  • Carola Lundberg
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.