Publicerad 10 april 2024
Frågor och svar

Får arbetsuppgifterna som försatts i blockad utföras av andra anställda eller av bemanningsföretag?

Arbetstagarorganisationen har inte någon rätt att med stöd av stridsåtgärder bestämma över vilket arbete som ska utföras hos arbetsgivaren av andra än arbetstagarorganisationens medlemmar.

Att ”arbetsuppgifter försätts i blockad” är enbart en indikation på vilket arbete som facket betraktar som konfliktdrabbat. Detta innebär att andra arbetstagare hos arbetsgivaren än de som deltar i konflikten med stöd av neutralitetsrätten, kan vägra att utföra sådant arbete.

Bemanningsföretagsanställda omfattas inte av neutralitetsrätten. De ska utföra arbete utifrån avtalet med bemanningsföretaget så länge inte sympatiåtgärder vidtas av arbetstagarorganisationen hos bemanningsföretaget. Om arbetsgivaren anlitar ett bemanningsföretag även under konflikt kan arbetstagarorganisationen se detta som ett kringgående av konflikten och trappa upp densamma.

Informationsansvarig

  • Carola Lundberg
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.