Publicerad 11 mars 2021

Verksamhetsspecifika insatser

Majoriteten av yrkesgrupperna inom kommuner och regioner är så kallade kontaktyrken. En särskild friskfaktor för dessa yrken är att åstadkomma balans mellan verksamhetens krav och de resurser chefer och medarbetare har för att möta kraven.

Genom verksamhetsspecifika analyser av ohälsoorsaker och systematiskt arbetsmiljöarbete kan konkreta utvecklingsområden identifieras och åtgärdas.

Alla Suntarbetslivs verktyg inom till exempel OSA, Chefoskopet och arbetsmiljöutbildningen är relevanta för samtliga verksamheter. På Suntarbetsliv finns ytterligare exempel. Parterna har identifierat åtgärder inom områdena hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg och skola.

Hälso- och sjukvård

Webbutbildning om hälsofrämjande schemaläggning

Du som jobbar på scheman som innehåller växelvis dag- och nattpass kan behöva kunskap om hur schemaläggning och hälsa hänger ihop för att kunna göra hälsosamma val.

Hälsofrämjande schemaläggning

Bildstöd skapar trygghet för barnmorskorna - exempel från Västra Götalandsregionen

Att använda bildstöd gör vårdjobbet lättare och ökar tryggheten för såväl patienter som personal. Det är erfarenheten från en barnmorska i Västra Götaland som använder hjälpmedlet i mötet med patienter som inte pratar svenska.

Bildstöd skapar trygghet för barnmorskorna

Arbetsmiljölyftet - exempel från Region Stockholm

Mellan 2014 och 2017 satasade Region Stockholm 150 miljoner kronor för att förstärka arbetsmiljöarbetet på sjukhus, vårdcentraler och andra verksamheter.

Arbetsmiljölyftet – nu sprids de goda exemplen

Verktyget Vasst och säkert

Enligt statistiken inträffar minst 5 000 stick- och skärskador per år i Sverige. Verktyget ger tips och råd om hur ni kan minska dessa skador.

Vasst och säkert

Skola

Administrativ chef avlastar rektorn - exempel från Malmö stad

Malmö stad har inrättat administrativa chefstjänster på alla kommunala grundskolor. Cheferna jobbar bland annat med frågor som rör lokaler, ekonomi, skolmat och arbetsmiljö. Syftet är att avlasta rektorerna och ge dem mer tid för pedagogiskt ledarskap.

Administrativ chef ger rektorn avlastning

OSA är högt på agendan - exempel från Partille

Vad innebär återhämtning, feedback och delaktighet? Sådana frågor har medarbetare på Skulltorps skola i Partille pratat om på sina arbetsplatsträffar.

Skolan som sätter OSA högt på agendan

Chefoskopet avlastar rektorn - exempel från Lomma kommun

I Lomma har kommunens ledningsgrupp under ett år arbetat med frågan om chefers organisatoriska förutsättningar. Det har de gjort med hjälp av Chefoskopet och ett EU-finansierat projekt.

Han får avlastning med hjälp av Chefoskopet

Ljudguide för förskolan

En arbetsmiljö som håller lagom ljudnivåer ger piggare medarbetare och barn. Verktyget ger motiv och inspiration till bättre ljudmiljö med mindre trötthet och stress.

Prevents ljudguide för förskolan

Socialtjänst

Viktigt för medarbetarna att chefen mår bra

Hur påverkas medarbetare av sina chefers förutsättningar att göra ett bra jobb? Finns det ett samband mellan hur cheferna har det, och hur deras medarbetare presterar? Det ska en grupp forskare undersöka.

Viktigt för medarbetarna att chefen mår bra

Arbetstyngdsmätning för socialsekreterare - exempel från Nässjö

Arbetstyngdsmätning är ett sätt att försöka mäta enskilda medarbetares arbetsbelastning. Barn- och ungdomsenheten i Nässjö sätter poäng på arbetstyngden i socialsekreterarnas jobb.

Nässjö mäter socialsekreterarnas arbetstyngd

Forskning om socialsekreterares arbetsvillkor

Socialsekreterares arbetsvillkor har förbättrats. Nationella satsningar och ett brett arbete tycks nu ge resultat. Det visar preliminära forskningsresultat.

Socialtjänsten kryar på sig

Göteborgsmodellen - stöd för att mäta arbetstyngd

Med Göteborgsmodellen kan chefer följa hur socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården upplever sin arbetssituationen.

Göteborgsmodellen

Äldreomsorg

Verktyget Vård i annans hem

Verktyget hjälper er som utför vård i annans hem att prata om hur ni har det, och skulle vilja ha det, för att förbättra både er och era brukares vardag.

Vård i annans hem

Medarbetarna utbildar varandra med hjälp av verktyget - exempel från Pajala

Ökad arbetsglädje - exempel från Habo

Nöjdare medarbetare och färre sjukskrivningar. Det blev resultatet för äldreomsorgens projekt Arbetsglädje.

5 steg till ökad arbetsglädje i Habo

Skönsmons hemtjänst fick pris för sin arbetsmodell

Skönsmomodellen är en modell för att organisera hemtjänsten som går ut på att arbeta i mindre grupper med ett rimligt antal brukare inom ett geografiskt område.

Skönsmons hemtjänst fick pris för sin arbetsmodell

Informationsansvarig

  • Kristina Folkesson
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef