Publicerad 11 mars 2021

Stärkt samverkan rehabprocessen

Arbetsgivaren bär ansvaret för rehabiliteringsprocessen och att medarbetare snabbt och hållbart kan komma tillbaka i arbete.

För det behöver chefer tillgång till kunskap och stöd i rehabiliteringsarbetet. Grundläggande är också en god samverkan kring den enskildes rehabilitering där alla aktörer såsom medarbetare, fack, arbetsgivare samt myndigheter har tydliga mandat, rätt kompetens och förutsättningar.

Hållbar rehabilitering

Goda exempel och forskning kring hur vägen tillbaka till jobbet kan se ut.

Hållbar rehabilitering

Aktiva rehabkoordinatorer - exempel från Gävle

Lyckad samordning i Gävle gjorde att sjuktalen sjönk.

Aktiva rehabkoordinatorer sänkte sjuktalen

Ekonomiskt stöd ger rehabiliteringen fart - exempel från Säffle

Säffle kan med stöd från AFA, erbjuda samtalssötd i rehabiliteringen.

Ekonomiskt stöd ger rehabiliteringen fart

Stöttande chefer ska förhindra sjukskrivningar

Forskningsprojekt om hur chefer kan stötta vid stressrelaterad ohälsa.

Stöttande chefer ska förhindra sjukskrivningar

Informationsansvarig

  • Kristina Folkesson
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.





Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef