Publicerad 11 mars 2021

Bättre användning av företagshälsovården

En kvalitetssäkrad företagshälsovård är ett viktigt stöd för det lokala arbetsmiljöarbetet.

Verksamheterna ska ha tillgång till opartisk företagshälsovård med flerdisciplinär kompetens och branschkunskap som kan ha en expertroll i arbetsmiljö- och arbetsanpassningsarbetet.

Råd vid upphandling av företagshälsovårdstjänster

Företagshälsovården är en viktig stöttepelare i arbetet för en hållbar arbetsmiljö. Centrala parter har tagit fram ett råd och stöd för upphandling av företagshälsovårdstjänster i kommunen eller regionen.

Råd vid upphandling och samarbete med företagshälsovård (PDF) Pdf, 1 MB.

Råd och stöd för upphandling av företagshälsovårdstjänster

Vässa er företagshälsa med samverkan

Företagshälsovården kan vara ett viktigt stöd i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Men för att det ska ske, behöver både chefer och skyddsombud vara med i processen för en upphandling.

Vässa er företagshälsa med samverkan

Ny roll för företagshälsan - exempel från Helsingborg

Helsingborgs kommun upphandlade sin företagshälsovård i samverkan. Resultatet blev helt nya tjänster och en ny roll för företagshälsovården.

Nytt avtal med företagshälsan - så gjorde Helsingborg

Kontakt

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef