Publicerad 26 maj 2021

Föreskrift om arbetsanpassning

Den 1 juni 2021 träder föreskriften om Arbetsanpassning (AFS 2020:5) i kraft. Den ersätter då föreskriften AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering.

Föreskriften avser precis som AFS 1994:1, arbetsgivares organisation av arbetsanpassning och tillvägagångssätt, för att vid behov anpassa arbetsmiljön för enskilda arbetstagare. Den nya föreskriften om arbetsanpassning har dock fått ett tydligare individfokus såtillvida att den genom vissa skrivningar anger att åtgärder i arbetsmiljön krävs för att en enskild arbetstagare med nedsatt förmåga ska kunna fortsätta arbeta.

Det innebär att en sådan arbetsanpassning som avses i dessa föreskrifter, är individuell. Detta är en relevant skillnad mot de flesta andra förskrifter om arbetsplatsens utformning, belastningsergonomi samt om organisatorisk och social arbetsmiljö, som avser ett generellt arbetsmiljöarbete för att förebygga risker för ohälsa för alla arbetstagare.

Arbetsanpassning

Föreskrift om Arbetsanpassning (AFS 2020:5), Arbetsmiljöverket

Tillvägagångssätt och organisation av arbetsanpassning

I föreskriftens 4-6 §§ förtydligas hur organisationen av arbetsanpassning och tillvägagångssätt vid individuell arbetsanpassning ska se ut. Vilka arbetsanpassningsåtgärder som är lämpliga för den enskilde regleras inte utan det ska arbetsgivaren utreda, bedöma och besluta om. En nyhet i den nya föreskriften är att arbetsgivaren fortlöpande ska följa upp hur arbetsanpassningen fungerar och vid behov justera den.

Arbetsanpassning kan enligt föreskrifterna både ses som en förebyggande åtgärd men också som en åtgärd vid återgång i arbete efter sjukfrånvaro. I den nya föreskriften tydliggörs också att en arbetsanpassning kan både vara tidsbegränsad och varaktig.

Arbetsgivaren behöver enligt föreskrifterna organisera sitt arbete gällande arbetsanpassning så att det finns möjlighet att fortlöpande få information om en arbetstagare är i behov av arbetsanpassning. Arbetsgivare med fler än 10 anställda ska ha rutiner som beskriver vem hos arbetsgivaren som tar emot informationen, vad som händer med informationen, och vad mottagaren ska göra.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Katarina Bergström
    Arbetsrättsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.