Publicerad 12 januari 2021

Arbetsmiljöverket intensifierar inspektioner av kommuner och regioner

Ambitionen från Arbetsmiljöverket är att samtliga kommuner och regioner i landet ska ha fått besök under det innevarande året. Alla inspektioner görs tills vidare på distans på grund av coronapandemin.

Under 2020 har inspektionerna inriktats på kommunerna och under våren kommer även regionerna att inspekteras.

Fokus under tillsynen handlar om hur förtroendevalda och tjänstemannaledningen styr och följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Myndigheten ska granska hur det så kallade SAM-hjulet hanteras under innevarande mandatperiod. Särskilt intressant är frågan om hur politiken arbetar med den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef