Publicerad 11 maj 2021

Inspektioner under 2020-2021

Arbetsmiljöverket genomför inspektioner av kommuner och regioner gällande den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Inspektionerna av kommunernas systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår och sker på grund av pandemin digitalt. För regionerna har inspektionerna påbörjats under våren 2021.

Webbseminarium

SKR har tillsammans med Arbetsmiljöverkets projektledare Heli Aarnipuro och Björn Sjöberg spelat in ett webbseminarium för att beskriva upplägget av dessa inspektioner.

Checklista för skolor

I tillsynsstrategin ingår att Arbetsmiljöverket genomför lokala stickprov för att undersöka att arbetsmiljöarbetet har genomslag och rutiner följs för att undersöka och hantera arbetsmiljörisker på samtliga organisatoriska nivåer. I kommunerna kommer dessa stickprov huvudsakligen att genomföras i skolorna. Dessa skolinspektioner ska genomföras samtidigt som det förebyggande arbetet med smittspridning också ses över.

Förebygg smittspridning i skolan, Arbetsmiljöverket

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef