Publicerad 11 mars 2021

Inspektioner under 2020-2021

Arbetsmiljöverket genomför inspektioner av kommuner och regioner gällande den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Inspektionerna är uppskjutna på grund av smittspridning av covid-19. Enligt verkets planering kommer inspektioner på distans av kommunerna igång under hösten. Ingen tidpunkt är fastställd för när dessa inspektioner kommer att genomföras.

För regionerna, påbörjas inspektionerna av regionerna i början av 2021.

Webbseminarium

SKR har tillsammans med Arbetsmiljöverkets projektledare Heli Aarnipuro och Björn Sjöberg spelat in ett webbseminarium för att beskriva upplägget av dessa inspektioner.

Checklista för förskolor

I tillsynsstrategin ingår att Arbetsmiljöverket genomför lokala stickprov för att undersöka att arbetsmiljöarbetet har genomslag och rutiner följs för att undersöka och hantera arbetsmiljörisker på samtliga organisatoriska nivåer. I kommunerna kommer dessa stickprov att genomföras i mellan tre och tio förskolor.

Mot denna bakgrund har SKR tillsammans med Prevent tagit fram en checklista som ett stödmaterial som kan användas inför inspektionerna.

Arbetsmiljön i förskolan

Kontakt

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef