Konflikten i hälso- och sjukvården

Vårdförbundet varslar om strejk mot sju av landets största sjukhus. Fokus måste nu ligga på att teckna ett nytt kollektivavtal och få stopp på konflikten. Det är båda parternas ansvar. 70 000 anställda i kommuner och regioner omfattas av Vårdförbundets stridsåtgärder.

Ett klassrum med en lärare och två barn

I fokus

Aktuellt

Ett medlemskap som gör skillnad

Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna.
Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR världens mest innovativa och omtänksamma välfärd.

Huvudnavigering