Sveriges Kommuner och Regioner

I fokus

Gå direkt till

Senaste nytt

 • Satsningar på kvinnors hälsa och förlossningsvård 2023

  SKR och regeringen är överens om inriktning och insatser för en mer personcentrerad, tillgänglig och jämlik mödrahälsovård, förlossningsvård och eftervård. Nyhet Hälsa och sjukvård Kvinnors hälsa, Nära vård
 • Över 6 miljarder kronor till en god och nära vård

  SKR och regeringen har slutit en överenskommelse för 2023 gällande god och nära vård. I överenskommelsen avsätter regeringen 6 394 miljoner kronor. Nyhet Hälsa och sjukvård Nära vård, Patientsäkerhet, Primärvård

SKR i debatten

 • Närmare hälften av sjuksköterskorna som lämnat jobbar me...

  Med tanke på den brist på sjuksköterskor som finns i praktiskt taget varje region vill Vårdförbundet förmå de som lämnat vården att komma tillbaka. Det är jag säker på att regionerna också v... Blogg Arbetsgivarfrågor Personal- och kompetensförsörjning
 • Utbildning är en nyckel till en bra välfärd

  Ofta skrivs att det finns stora brister i svensk välfärd och att kommande år kommer det saknas både ekonomiska resurser och personal till välfärdens verksamheter. Men i grunden har vi en sta... Blogg Ekonomi Grundskola, Gymnasieskola

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKR