Publicerad: 30 september 2020

Fråga och svar

Vad kostar skolan totalt sett under ett år?

  • Enligt SCB:s statistik var kommunernas kostnader för skolan och annan pedagogisk verksamhet sammanlagt knappt 304 miljarder år 2019.
  • Förskolan kostade cirka 81 miljarder, grundskolan inklusive förskoleklass 135 miljarder och fritidshem 20 miljarder.
  • Gymnasieskolan kostade drygt 46 miljarder, kommunal vuxenutbildning 6,3 miljarder och svenska för invandrare 3,8 miljarder.

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom
  • Eva-Lena Arefäll
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!