Publicerad: 11 oktober 2018

PRIO, arbetssätt i skolan

PRIO är ett utvecklingsarbete som drivs av SKL och Stockholms stad. Målet är att höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Hittills har omkring 400 skolor i 58 kommuner påbörjat arbetet med PRIO.

Utvärderingar visar att arbetet värderas högt av såväl lärare som skolledningar.

PRIO har som övergripande mål att varaktigt höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Fokus ligger på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation. Det handlar framför allt om två saker:

  • Att stärka det kollegiala samarbetet, framförallt mellan lärare.
  • Att utveckla arbetssätt så att skolledningen styr skolans resurser dit de gör störst nytta.

Presentation av PRIO (PDF, nytt fönster)

Rapporten Skola i världsklass – de första resultaten från PRIO-projektet (PDF, nytt fönster)

Vad tycker lärarna? Enkätsammanställning (PDF, nytt fönster)

Här redovisas resultatet från en uppföljning av PRIO i 25 kommuner (PDF, nytt fönster)

Utgår från forskning och beprövad erfarenhet

Utvecklingsarbetet utgår från en rad dokumenterat framgångsrika arbetssätt som hämtats från andra länders skolsystem. Arbetssätt som vi nu försöker att anpassa till den svenska skolans förutsättningar. För att lyckas förbättra skolan behöver vi lära av andra som lyckats. De goda exempelen kan hämtas både från Sverige och från andra länder.

Redan i dag kan vi lyfta skolan, Dagens Samhälle

Informationsansvarig

  • Daniel Berr
    Projektledare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot