Publicerad: 14 oktober 2019

Olika kommuners arbete med molntjänster

Här har vi samlat länkar till olika kommuners arbete med molntjänster och den dokumentation man har tagit fram. 

Det är viktigt och bra att sprida det arbete som görs runt om i landet, att dela med sig av erfarenheter, skrivelser och annan dokumentation som leder till ett bättre och effektivare arbete, ökad beställarkompetens, samt ger upphov till diskussion kring såväl tolkningar som användande av olika it-tjänster. SKL ansvarar inte för att informationen på de olika webbsidorna är korrekt.

Hör gärna av er om ni har tips på fler kommuner och länkar till material.

Exempel på kommuners arbete

Länkar till olika kommuners arbete med till exempel risk- och sårbarhetsanalys, information till vårdnadshavare, riktlinjer för användande, juridiska överväganden.

Ales risk- och sårbarhetsanalys O365

Helsingborgs etiska överväganden Gafe

Malmös riktlinjer om Gafe

Nackas samlade dokument om Gafe

Sandvikens dokument om Office365

Strömstads information om Office365

Trelleborgs information om Gafe

Täbys personalinformation och riktlinjer om Gafe

Uddevallas information om Gafe

Umeås personalinformation om Gafe

Ängelholms PuL-bedömning om Gafe

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jeanna Thorslund
    Jurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!