Publicerad 11 mars 2021

Dataskyddsförordningen (GDPR) för skolan

SKR jobbar aktivt med att tolka vad den nya dataskyddsförordningen innebär praktiskt för skolväsendet.

Många medlemmar har frågor om den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Frågorna gäller både hur man som skolhuvudman bäst ska förbereda sig, vad som behöver göras och hur förordningen ska tolkas praktiskt i arbetet med skolans digitala ekosystem av olika it-tjänster.

Mall för att införa en ny it-tjänst (Excel) Excel, 32 kB.

Webbsändning: GDPR och skolan

Johanna Karlén, programansvarig skolans digitalisering, SKR, och Matilda Björlingson, förbundsjurist, SKR, förklarar hur den nya dataskyddsförordningen (GDPR) påverkar skolan i denna webbsändning samt svarar på chattfrågor. Förtydligande svar kommer att publiceras löpande under frågor och svar nedan. Denna webbsändning är från den 28 mars 2018.

Frågor och svar dataskyddsförordningen för skolan

Vanliga frågor och svar om dataskyddsförordningen i skolan

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Annika Agélii Genlott
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset