Publicerad: 20 december 2019

Förskola, grund- och gymnasieskola

SKR driver på i skolfrågan. Vi stödjer skolans ledare, verkar för mer skolforskning, svarar på remisser och ger kommuner råd och service. Hälften av Sveriges kommuner deltar i SKR:s utvecklingssatsningar.

Digitalisering

En nationell handlingsplan ska stödja huvudmännen att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin.

Skola

I Öppna jämförelser: grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.

Skola

Det är kommunerna och inte staten som har bäst kunskap om elevernas och skolornas unika förutsättningar.

SKR erbjuder ett utvecklingsprogram med fokus på förebyggande arbete för huvudmän och deras verksamheter.

Aktuellt

Kurser och konferenser

SKR:s skolblogg

Publikationer

Nyhetsbrev

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!