Publicerad: 29 november 2019

Anläggningar för kultur, idrott och fritid

I ett samtal från den 24 januari om kulturens, idrottens och fritidens anläggningar lyfte vi frågor som – Hur ser möjligheterna ut för att uppleva kultur, idrotta eller bilda sig?

SKR har undersökt bestånden av anläggningar och presenterade en ny rapport. Vilka har ökat i antal? Vilka har minskat i antal? Vem äger och vem driver anläggningarna?

Rapporten Anläggningar för kultur idrott och fritid 2014

Medverkande

Externa gäster var Pernilla Hellman förvaltningschef för Kultur och fritid, Botkyrka kommun samt Örjan Wikforss, arkitekt och forskare, Arkitekturanalys.

Informationsansvarig

  • Nils-Olof Zethrin
    Handläggare
  • Louise Andersson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!