Publicerad: 28 augusti 2020

Nyhet

SKR välkomnar ändringar i förbud mot allmänna sammankomster

SKR har beslutat om ett yttrande till regeringen som tillstyrker förslaget till ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

- Det är glädjande att regeringen ser över möjligheten att hitta en mer träffsäker reglering som ger bättre förutsättningar både för det lokala och regionala smittskyddsarbetet och för idrotten och kulturlivet, säger Katrien Vanhaverbeke, sektionschef på SKR.

SKR ser övervägande positivt på att vissa arrangemang kan komma att ha fler åskådare än vad som medges med nuvarande reglering. Det nuvarande förbudet är trubbigt och drabbar vissa samhällssektorer mer än andra.

Det överordnade målet är att uppnå ett välfungerande smittskydd, och undantagen i förbudet förutsätter att risken för smittspridning minimeras och att deltagarna inte vistas för nära varandra. SKR menar att bedömningen bör utgå från de aktuella arrangemangens lokala förutsättningar i relation till det aktuella regionala smittskyddsläget. Regionerna, med företrädare för det lokala smittskyddet, kan i samråd med Folkhälsomyndigheten bedöma smittläget och anpassa de lokala restriktionerna i samverkan med länsstyrelserna.

- Vi behöver skapa hållbara förutsättningar som både tillåter publika verksamheter och minimerar risken för smittspridning. Kultur, idrott och föreningsverksamhet är vitala delar både för demokratin och för medborgarnas möjligheter till utveckling och rekreation, säger Katrien Vanhaverbeke.

SKR:s yttrande om förslaget om ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Nils-Olof Zethrin
    Handläggare
  • Louise Andersson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!