Publicerad: 29 maj 2020

Nyhet

SKR:s bedömning av de förändrade reglerna för idrotten

Folkhälsomyndigheten har beslutat att idrottsverksamhet kan ske om den genomförs utomhus, med ett begränsat antal åskådare och om arrangörer vidtar åtgärder för att undvika trängsel. Beslutet förväntas medföra viss påverkan kommunala och regionala verksamheter.

SKR har gjort en genomgång av Folkhälsomyndighetens beslut. Det handlar om förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 med mera. SKR konstaterar att rörligheten i landet nu kan komma att öka och att beläggningen på anläggningar blir högre. Förbudet mot större allmänna sammankomster och tillställningar ligger fast.

Genomgång av förändrade regler för idrotten

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!