Publicerad: 14 oktober 2019

Nyhet

Rapport om kultursamverkansmodellen

SKL har tagit fram en genomlysning av kultursamverkansmodellens struktur och processer.

Hur bör kultursamverkansmodellen utvecklas? Diskussionsunderlag

Syftet med genomlysningen är att ge tillgång till ett diskussionsunderlag som kan bidra till utveckling av kultursamverkansmodellen. Rapporten ska betraktas som ett diskussionsunderlag och kommer att fungera som ett stöd för SKL:s framtida arbete på det kulturpolitiska området.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Louise Andersson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!