Publicerad: 22 oktober 2020

Nyhet

Positivt besked om framtidens anläggningar

SKR välkomnar regeringens besked att ge Boverket i uppdrag att ta fram ett underlag om hur kunskap om anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid kan utvecklas.

Det är ett positivt besked, till följd av ett framgångsrikt påverkansarbete som SKR och Riksidrottsförbundet drivit tillsammans sedan 2018.

SKR har identifierat utvecklingsbehov inom området idrotts-, fritids- och även kulturanläggningar. Slutsatsen är att staten kan utveckla sin roll i att stödja utvecklandet av anläggningar via kunskapsuppbyggnad och ekonomiska stöd i enlighet med behov hos dem som äger och driver anläggningarna samt nyttjare av dessa.

SKR ser regeringens beslut som ett välkommet besked om att lägga grunden till en anläggningsutvecklingsfunktion som både ger ekonomiskt stöd och bidrar till nyskapande utvecklingsprocesser på anläggningsområdet. Därmed kan det konkretiseras vilken roll staten kan utveckla för att stimulera innovativ anläggningsutveckling, ett arbete som SKR menar bör äga rum i nära samverkan med kommunsektorn och civilsamhället.

Regeringens beslut fattades den 14 oktober 2020.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Nils-Olof Zethrin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!